[THÔNG BÁO] THỜI KHÓA BIỂU MỚI CẤP 2, 3 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 4/5/2020

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Chúc các bạn luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày.

- Trường TH, THCS, tHPT Lê Quý Đôn -