02513 858 969 - 02513 858 474

Blog

Bạn có biết máy tính windows của bạn là "Nam" hay "Nữ"?

Đã bao giờ bạn thắc mắc "người bạn" máy tính windows mà bạn đang sử dụng là "Nam" hay "Nữ" chưa? Chắc chưa đâu nhỉ, và nghe có vẻ vô lý. Nhưng không đâu nha, mỗi máy tính đều có giới tính rõ ràng hết đó các bạn ạ. Vậy làm cách nào để xác định máy tính của bạn là "Nam" hay "Nữ" đây?

Xem thêm